Enameled Metal "Bread" Box, Distressed White - E.T. Tobey Company

Enameled Metal "Bread" Box, Distressed White

$ 48.00
13-1/2"L x 8-1/2"W x 12"H
Enameled Metal "Bread" Box, Distressed White